O projektu

O projektu

Projektom „Ruke pomažu“ predviđeno je zapošljavanje 6 žena/gerontodomaćica koje će pružati potporu i pomoć za 26 korisnika na području Općine Viškovo, dok će se s područja Općine Klana zaposliti 9 žena/gerontodomaćica za 37 korisnika. Osim Općine Klana koja se javlja u ulozi partnera, obvezni partneri su na projektu su Hrvatsko zavod za zapošljavanje, Područni ured Rijeka i Centar za socijalnu skrb Rijeka.

Ciljanu skupinu čine nezaposlene žene  prijavljene u evidenciju  nezaposlenih HZZ-a i to žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene izašle iz sustava skrbi (domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Dodatna vrijednost projekta je osposobljavanje uključenih žena za poslove gerontodomaćice i stjecanje isprave o završenom osposobljavanju te upis na početni tečaj informatike.

Ciljevi i očekivani rezultati

Opći cilj projekta je „Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s područja Općine Viškovo i Općine Klana“.

Specifični cilj je „Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva i ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika“.

Ovim projektom želi se utjecati na povećanje zapošljivosti nezaposlenih žena budući da će temeljem ovog projekta steći novo radno iskustvo ali i mogućnost dodatnog osposobljavanja. Očekuje se da će ovaj projekt utjecati na preranu institucionalizaciju i poboljšati kvalitetu života krajnjih korisnika – osoba u starijoj životnoj dobi te osoba u nepovoljnom položaju.

Ukupna vrijednost projekta:

2.715.572,50 kuna (100% financiranje)

Razdoblje provedbe:

siječanj 2019. – srpanj 2021.

Projektni tim:

Projektni tim čine Voditelj projekta i Administrator na projektu. Kontakt podaci bit će objavljani po njihovom izboru.