Potpisan ugovor za EU projekt „Ruke pomažu“ – program zapošljavanja žena

Općinska načelnica Općine Viškovo Sanja Udović potpisala je u četvrtak, 17.01.2019. godine Ugovor o financiranju projekta „Ruke pomažu“ s Ministarstvom rada i mirovinskog sustava i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Uredom za financiranje i ugovaranje projekta Europske unije. Svečano potpisivanje održalo se je u Ivanić Gradu u Maloj Sali Pučkog otvorenog učilišta Ivanić Grad.

Projekt se financira u potpunosti (100%) iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Ukupna vrijednost cijelog projekta iznosi 2.715.572,50 kuna.

Nositelj projekta je Općina Viškovo dok se u ulozi partnera javlja Općina Klana. Obvezni partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Rijeka i Centar za socijalnu skrb Rijeka.

Projektom „Ruke pomažu“ predviđeno je zapošljavanje 6 žena/gerontodomaćica koje će pružati potporu i pomoć za 26 korisnika na području Općine Viškovo, dok će se s područja Općine Klana zaposliti 9 žena/gerontodomaćica za 37 korisnika.

Ciljanu skupinu čine nezaposlene žene  prijavljene u evidenciju  nezaposlenih HZZ-a i to žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene izašle iz sustava skrbi (domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

Projektom je previđeno zapošljavanje i projektnog tima kojeg će činiti Voditelj projekta i Administrator na projektu.

Dodatna vrijednost projekta je edukacija žena uključenih u projekt – osposobljavanje za gerontodomaćicu te upis na početni tečaj informatike. Dodatna vrijednost projekta je svakako zadovoljstvo i zahvalnost starijih i nemoćnih osoba te osoba u nepovoljnom položaju koje će dobiti podršku i pomoć.

Potpisan ugovor za EU projekt Ruke pomoći