Održana press konferencija EU projekta “Ruke pomažu”

Dana, 06.03.2019 god. održana je prva tiskovna konferencija u Klani u na kojoj su načelnica Općine Viškovo, Sanja Udović i načelnica Općine Klana, Željka Šarčević Grgić predstavile projekt „Ruke pomažu“. Cilj projekta je zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene izašle iz sustava skrbi (domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice

Projekt „Ruke pomažu“ financira se u potpunosti (100%) iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Ukupna vrijednost projekta: 2.715.572,50 kuna. Projekt traje 30 mjeseci.

Nositelj projekta je Općina Viškovo dok se u ulozi partnera javlja Općina Klana. Obvezni partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Rijeka i Centar za socijalnu skrb Rijeka.

Općinska načelnica Sanja Udović istakla je kako će temeljem ovog projekta zaposliti  6 žena/gerontodomaćica s područja općine Viškovo koje će pružati potporu i pomoć za 26 korisnika, starijim i nemoćnim osobama te osobama u nepovoljnom položaju čime ovaj projekt ima i humanitarni karakter. Istakla je i dodatnu vrijednost projekta a to je edukacija žena uključenih u projekt – osposobljavanje za gerontodomaćicu te upis na početni tečaj informatike.

Osim zapošljavanja gerontodomaćica, načelnica je najavila i zapošljavanje voditelja projekta za vrijeme trajanja projekta.

 

Načelnica Općine Klana, Željka Šarčević Grgić naglasila je kako će se s područja Klane  zaposliti 9 žena/gerontodomaćica za 37 korisnika koji žive u prostorno dislociranim naseljima te će im ovaj vid pomoći i podrške dobro doći. U Općini Klana predviđeno je zapošljavanje i administratora na projektu. Gerontodomaćice zaposlit će se na 24 mj. temeljem ugovora o radu. Projektom je predviđena i nabavka 15 bicikli koje će gerontodomaćice dobiti na korištenje.

Načelnice su istakle kako su projektom osigurana sredstva i za nabavku kućanskih higijenskih potrepština na mjesečnoj razini za sve uključene starije i nemoćne osobe i osobe u nepovoljnom položaju.