Nabavljeni bicikli u sklopu projekta “Ruke pomažu”

U sklopu projekta „Ruke pomažu“  Općina Viškovo  nabavila je prvih šest bicikli za gerontodomaćice kako bi zaposlene žene u Općini Viškovo i Općini Klana brže i lakše došle do korisnika. Tri bicikle dodijeljene su Općini Klana i njihovim gerontodomaćicama, dok ostale tri bicikle bit će dane na korištenje gerontodomaćicama u Općini Viškovo.