Poziv na testiranje i intervju – viši stručni suradnik/stručna suradnica – Administrator projekta

Na temelju članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Klana, objavljuje sljedeći:

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU