Natječaj za zapošljavanje gerontodomaćica – Općina Klana

Temeljem projekta „Ruke pomažu“ (Zaželi – programa zapošljavanja žena) koji se 100% financira  iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Općina Klana produžuje natječaj za zapošljavanje gerontodomaćica i potražuje još 2 gerontodomaćice.

Više o natječaju pogledajte ovdje: Natječaj za zapošljavanje – Općina Klana